20. YY. Sonrası Sanat Akımları, Kubizm

20. YY. Sonrası Sanat Akımları, Kubizm

''Sanatta Önemli Tek Şey Vardır, O Da Açıklanamayandır.'' -Georges Braque

Sanatın doğayı taklit etmesi anlayışına ve klasik formlara karşı çıkan Kübistler, parçalara ayrılmış nesnelerin farklı bölüm ve yönlerini bir araya getirerek yeni bir gerçeklik oluşturmuşlardır.

Nesneleri geometrik şekiller olarak resmeden kübistler, görme duyusuna ve duyguya değil akla dayalı eserler üretmişlerdir.

“Soyut sanat yoktur. Her zaman işe bir şeyle başlamak gerekir. Her çeşit gerçek görüntüsü ondan sonra kaldırılabilir. Hiçbir tehlike yoktur çünkü obje düşüncesi silinmez bir iz bırakmıştır. Odur sanatçıyı kışkırtan, düşüncelerini ayağa kaldıran, coşkularını harekete geçiren, düşünceler ve coşkular ne yaparlarsa yapsınlar artık tablodan kaçamayacaklardır. Varlıkları hiç görünmemesine karşın tablonun bütünündedirler.” -Pablo Picasso

"Picasso’nun bir bardağı, bir evi, bir kâseyi ya da bir gitarı çizdiği yerlerde onlar yalnızca “küp”ler görüyorlardı. Çünkü Picasso bu nesneleri bütün açılarıyla birlikte gösteriyordu.'' -Adrian Sington

  

  

BİZİ TAKİP EDİN: