20. YY. Sonrası Sanat Akımları, Futurizm (Gelecekçilik)

20. YY. Sonrası Sanat Akımları, Futurizm (Gelecekçilik)

Bilim ve Tekniğin Gündelik Hayattaki Şaşırtıcı Gelişmeleri de Onların Bu İnançlarını Haklı Gösteriyordu. -Stefan Zwaig

Fütürist sanatçılar evrenin bir değişim ile var olduğunu düşünerek, geçmişteki tüm sanat akımlarını ve kuramları yok sayarlar.Fütürizm' de genellikle hareketli olaylar ve nesneler seçilmiş, fabrika, mekanik araçlar, motor, son hızla giden otomobil, uçak, karnaval sahneleri, dansözler, gibi boşluk içinde yer değiştiren temalar üstün tutulmuştur.

Fütüristler geleceğe hükmetmek isterler ve geleneksel her şeye karşı çıkarlar. Bu akımın temel amaçları; geçmişteki estetik değerleri ve gelenekleri bütünüyle reddetmek, Dünya' nın geleceğinin “modernlik” olduğunu savunmak, ülkeleri geçmişin ağırlığından ayırıp modernleştirmek ve özellikle “Şehirleşmiş Medeniyet”, “Makineleşme” ve “Sürat” kavramlarını toplumsal hayatta bir temel haline getirmektir. Resim sanatın da işlenen evren konusunun dinamik bir tarzının olması gerektiği düşünülmektedir.

“Resimsel duyuşlarımız mırıltı gibi çıkmamalı; tuvallerimiz üstünde şakımalı, birer zafer narası gibi kulakları sağır edercesine gürlemeli.” -Anonim

Bir hareket algılanıncaya kadar yeni bir harekete geçilir ve hareket yaşamın kaynağıdır. Bu akımla resim sanatına yeni, dinamik bir ruh kazandırmak istemişlerdir. Hareketi vermek için de nesneleri parçalara ayırmışlar, çizgileri üst üste getirmişlerdir; her şey hareketi vermek için kullanılmıştır. 

 

    

BİZİ TAKİP EDİN: