20. YY. Sonrası Sanat Akımları, Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

20. YY. Sonrası Sanat Akımları, Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Bir Çığlık Duydum ve O Zaman Bulutları Sanki Kanmış Gibi Boyaddım Renklere Çığlık Attırdım. -Edvard Much

Ekspresyonizm, sanatçının objektif gerçeklikten ziyade nesnelerin ve olayların insan içinde uyandırdığı öznel duyguları ve tepkileri tasvir ettiği bir sanat anlayışıdır.

Bu sanatçılar, dramatik ve duygu yüklü temaları keşfetmek, korku ve dehşet niteliklerini iletmek ya da doğayı halüsinasyon yoğunluğu ile anmak için renk ve çizginin dışavurumcu olanaklarını kullanmışlardır. Daha öznel bakış açısını veya ruhsal durumları ifade etmek için doğanın klasik tasvirinden ayrılmışlardır.

Dışavurumculuk metafizik resim yapanlar ve özellikle dadacılar, çağdaş endüstriyel yaşamın yarattığı hayal kırıklığına tepki gösterdiler. Sanat, onlar için güzel, ince, zarif, süsleyici işlevi olan bir şey değildi.

"Renkler kanvasa sürüldüğünde kendilerine ait fevkalade bir yaşama başlar." -Edvard Munch

Onların tutumu, protestocu, isyan edici, reddediciydi. dışavurumcu ressamlar kendi içine dönük yani psikolojik durumunun resmini yapmışlardır. Dış dünyaya karşı tavrını, isyanını resimlemektedirler.
 

  

 

BİZİ TAKİP EDİN: