20. yüzyıl Sanat Sonrası Akımlar, Konstrüktivizm (Yapısalcılık)

20. yüzyıl Sanat Sonrası Akımlar, Konstrüktivizm (Yapısalcılık)

Sanat Öldü! Yaşasın, Makinanın Sanatı!  -Vladimir Tatlin

Sanat için sanat fikrine ve gerçeğin tasvir edilmesine karşı olan Konstrüktivistler, toplumsal faydası olan kullanılabilir nesnelerin, yeni biçimlerin kaynağı olduğunu savunmuşlardır. Sanat ve toplumu bütünleşme çabası göstermişlerdir.

Endüstriyel malzeme ve teknikleri yüceltmiş ve geometrik kompozisyon anlayışını benimsemişlerdir. Endüstriyel malzemeleri biçimlendirmeye yönelik olan bu akım, çağdaş teknikleri ve yenilikçi kompozisyonları benimsemiştir.

“Devrim sanata bir şeyler verebilir mi ve sanat devrime bir şeyler verebilir mi? Eğer devrim sanata ruh verebilirse sanat da devrimin ağzı olabilir.” -Anatoli Lunacarski

Sanatta bilimselliği ve materyalist tavrı savunan konstrüktivist sanatçılar, bir çağa da damga vurmuşlardır.Her resmin bir malzemesi, ana bir nesnesi olduğu gibi bir mekanı da vardır. Konstrüktivist sanatçılar bu yüzden resimsel mekan yerine direk mekanın kendisini kullanıyorlardı. Tüm bu bilgiler bir araya getirildiğinde Konstrüktivist resmin, resimden çok heykel gibi üç boyutlu olduğunu söyleyebiliriz.

  

BİZİ TAKİP EDİN: